Programvara för resefakturor för internationella företag

Bezala är ett program för resefakturor som utvecklats i Finland och används i stor utsträckning runt om i världen. Internationella dagtraktamenten fungerar i alla länder när man reser, kategorier för milersättning kan konfigureras för alla länder och lokala dagtraktamenten stöds redan i flera europeiska länder.

Få ordning på dina processer med Bezala.

Vi använder integrationer för att automatisera de olika stegen i processen för utlägg och resefakturor, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Vår lättanvända mobilapp gör det enkelt för både anställda och bokförare att hantera resefakturor. Vi stöder lokala bestämmelser i de flesta länder - Bezala används redan i många länder runt om i världen.

Praxis för milersättning och dagtraktamente varierar från land till land.

Vi betjänar dig i Sverige, Finland, Norge, Estland, Tyskland, Spanien, Portugal och USA. År 2024 kommer vi även att expandera till Litauen och Polen.

Praxis för ersättning av affärsresor varierar stort från land till land. Vi övervakar aktivt ersättningspraxis i olika länder och vid årsskiftet uppdaterar vi automatiskt ersättningsvärdena för varje land för de av våra kunder som använder landets skattefria tak för ersättning.

Förutom att automatisera beräkningen av dagtraktamente och körsträcka med Bezala, sparar du också in på det årliga avräkningsarbetet.

Matkalasku 8

Internationalisera med oss.

Kärnan i internationaliseringen är en tillväxtmodell, team- och gruppstrukturer samt noggrann planering av internationell skatte-, personal- och ekonomihantering.

Genom att välja ett resefakturasystem från en redan etablerad och växande aktör i dina destinationsländer kan du fokusera på din kärnverksamhet och andra internationaliseringsutmaningar.

Vårt moderbolag Greenstep hjälper gärna till med andra internationaliseringsfrågor.

Bezala är den perfekta lösningen för resefakturor för internationaliserande företag, eftersom:

  • Vi känner till praxis för ersättning, milersättning och dagtraktamente i olika länder. Praxis varierar kraftigt från land till land och det är svårt att hålla informationen uppdaterad. Som vår kund kan du överlåta detta till oss.
  • De flesta av våra medarbetare arbetar med utvecklingen av Bezala, så vi är en programvara som ständigt utvecklas. Tack vare vår delaktiga utvecklingsprocess kan du vara säker på att vi tillsammans kommer att hitta lösningar för att automatisera resefakturor och andra finansiella processer även i framtiden.
  • Vi har integrationer med de mest populära redovisnings- och HR-systemen. Detta gör att ni kan dra nytta av annan programvara som ni redan använder.
  • Ni kan utöka er Bezala-användning ett land i taget. Det är enkelt att ta in nya dotterbolag i Bezala och vi har ett antal funktioner som är särskilt utformade för att gynna koncerner.