Formulär & Ersättningar

Formulär & Ersättningar

Vilken iformation vill du att dina anställda skall fylla i? 

I Bezala finns alla lagstadgade reseräkningsformulär och vi uppdaterar dem årligen enligt rådande beskattningskrav. Förutom detta kan du alla formulär skräddarsys enligt dina behov.

Om standardformulären och -reglerna inte är tillräckliga för er, kan vi enkelt justera dem så att de uppfyller era behov. I nuläget stöder våra formulär över 10 olika kollektivavtal. Kanske finns det kollektivavtal som ditt företag använder med bland dessa?

Kvitton

En av våra kunder gav oss feedback: "Bezala verkar vara designat för människor". Han hade så dålig erfarenhet av ett tidigare system att han till först inte ens ville testa Bezala. Som tur är våra kvittoformulär så användarvänliga att var och en enkelt kan använda det.

Läs mer om kvittoformuläret.

Kilometerersättningar

Bezala räknar automatiskt ut kilometerersättningarna. Du behöver bara fylla i syftet med resan, rutten, antal kilometer och namnen på passagerarna. 

Läs mer om km-ersättningsformuläret.

Dagtraktamente

Det är väldigt enkelt att ansöka om dagtraktamente med hjälp av Bezalas formulär. Användaren behöver inte veta hur måltidsavdrag görs enligt finska lagen, utan det räcker att man i formuläret fyller i de måltider man fått gratis under resan. På basen av det räknar Bezala sedan automatiskt ut dagtraktamentet.

Läs mer om dagtraktamentesformuläret.

Arvoden

Överraskande många företag betalar ett arvode som ersättning till sina medlemmar eller anställda. Med hjälp av Bezala gör din anställda enkelt en ansökan om styrelse-, mötes- eller annat arvode. Användaren skickar bara sitt skattekort åt oss och vi drar automatiskt av inkomstskatten. 

Läs mer om om arvodesformuläret.

Senaste artiklar