HR-system

Med hjälp av HR-systemens gränssnitt kan vi automatisera Bezala-användarnas arbetsuppgifter, vilket sparar tid för andra uppgifter. 

HR-integrationer

Bezala är bland annat integrerat med följande system: 

Varför integrera reseräkningssystemet med HR-systemet? 

När ett nytt företag startar sin verksamhet och börjar växa, märker snabbt entreprenören att tillväxten även för med sig vissa utmaningar. 

Dessa utmaningar kan undvikas genom att ta i bruk olika system som effektivt kan stödja företagets olika processer. 

När antalet system börjar växa, ökar även mängden arbete som krävs för att upprätthålla informationen. En uppgift som tillkommer när systemen blir fler är uppdateringen av personalinformation. Genom att implementera en integration, behöver användarhanteringen och tillhörande uppgifter inte skötas skillt i Bezala, utan det räcker att uppdateringarna görs i HR-systemet.

Senaste artiklar