CRM & faktureringssystem

Skulle ni vilja överföra till exempel kundlistor från ett annat system till Bezala? Eller skulle ni vilja vidarebefordra kostnader riktade till dessa kunder från Bezala till något annat system? Allt detta lyckas med hjälp av Bezala.

Synkronisering av kundlistor

Skulle ni vilja överföra er kundlista från ett annat system, till exempel från ert CRM-system? Det lyckas! Vi kan också begränsa så att vissa kunder endast syns för några, specifika Bezala-användare.

Hittills har vi hjälpt våra kunder att integrera Bezala med bland annat följande system:

  • Visma Severa
  • Valueframe
  • Kohosales

Vidarefakturering av kostnader?

Många av våra kunder har kostnader som behöver vidarefaktureras till deras kunder. Av denna orsak vill många företag att det skall finnas en lista på deras kunder i kostnadsformuläret. Om användaren väljer en kund för en specifik kostnad, skall denna kostnad adderas till kundens följande faktura.

Vänligen kontakta oss, om ni använder ett CRM- eller arbetstidsuppföljningssystem och skulle vilja integrera ert system med Bezala!

Senaste artiklar