Kvitton och reseräkningar till Fortnox

Fortnox är Sveriges populäraste plattform för ekonomiadministration. Åt företag som använder Fortnox erbjuder Bezala ett enkelt sätt att skapa reseräkningar och leverera kvitton till bokföringen. 

Fortnox milersättning traktamenten

Vilka fördelar ger Bezala åt företag som använder Fortnox? 

Införandet av Bezala kan ge följande fördelar: 

 • Era medarbetare kan fylla i utgifter/registrera kvitton direkt i en app. Det betyder att alla era utgifter snabbare når bokföringen! 
 • Fortnox dimensionsspecifika attesteringsprinciper kan enkelt överföras till Bezala genom en integration.
 • Bezala stöder, förutom Sveriges och Finlands, även andra länders rese- och utläggsregleringar. Detta betyder att ni kan använda Bezala i många olika länder.
 • Bezala kan enkelt anpassas enligt ert företags behov.
 • Redovisnings- och betalningsmaterial skickas direkt till Fortnox.

Vilka fördelar ger Bezala åt en redovisningskonsult som använder Fortnox? 

Integrationen utnyttjar så många av Fortnox färdiga funktioner som möjligt. Redovisningskonsulterna kan därför använda vyer som redan är bekanta, utan att behöva fylla i uppgifter manuellt!

Vilka fördelar ger Bezala åt medarbetarna på ett företag som använder Fortnox? 

Era anställda vill veta:

 • om de fyllt i sina utgifter korrekt
 • när de får sina utgifts- och reseräkningsersättningar på kontot 
 • hur hela utgifts- och reseräkningsprocessen fungerar

Fungerande kommunikation är kärnan i allt detta.

 • När användaren registrerar ett kvitto eller en reseräkning i Bezala, meddelar vi om något fält ännu behöver fyllas i, eller om informationen i något fällt behöver ändras till rätt form. 
 • När kvittot eller reseräkningen går vidare till attestering ser användaren vem det är som skall attestera utgiften. 
 • När utgiften är attesterad, berättar vi åt användaren när den skickas till bokföringen och vidare till betalning. 

Kom igång

Vi presenterar gärna Bezalas funktionaliteter i ett kort möte. Kontakta oss på adressen sales@bezala.com! 

Senaste artiklar