Renance - Automated Financial Services Oy


Ett program för hantering av kvitton och reseräkningar bör vara så enkelt som möjligt att använda - både för användaren och bokföraren.

När Renance grundades år 2015 var det inte alls så enkelt att hantera kvitton och reseräkningar. Kunder skickade kvitton i kuvert och per e-post åt bokförarna, som i sin tur använde massor med tid åt att skanna dessa kvitton till bokföringen. Då bestämde vi oss för att göra något åt saken: vi skapade ett användarvänligt program för hantering av kvitton och reseräkningar, som är direkt integrerat med bokföringssystemet. Nu behöver bokförarna inte göra annat än granska kostnaderna. Vi är också glada att kunna konstatera att det är just via bokförarna som merparten våra kunder har kommit och de är även bokförarnas förtjänst att vi har kunnat växa 10-15% månatligen sedan starten. För oss är det här ett tecken på att vi lyckats!

Vi har ett gemensamt mål med våra kunder

Vår prissättningsmodell försäkrar att vi alltid kommer ihåg det gemensamma mål vi har med våra kunder: att ständigt förbättra reseräkningsprocessen. Vår användningsbaserade prissättningsmodell ger kunderna en chans att rösta med fötterna och gå över till att använda någon annan tjänst om de inte är nöjda. Det här sporrar oss till att förbättra våra kunders reseräkningsprocesser genom att kontinuerligt utveckla vår tjänst till det bättre.

Vad vi tror på:

  • Hantering av reseräkningar skall vara så enkelt som möjligt både för användaren och bokföraren.
  • Aktiviteter och processer kan alltid förnyas och utvecklas till det bättre.

Hur vi når våra mål:

  • Genom att vara fördomsfria.
  • Genom att våga testa olika lösningar.

Senaste artiklar