Reseräkningsformulär för tillfälliga användare


Enkel att använda

Finns det i ert företag även de som sporadiskt gör reseräkningar? Med hjälp av vårt reseräkningsformulär kan era användare direkt skapa reseräkningar utan att be om inloggningsuppgifter.

Anpassningsbar

Vårt reseräkningsformulär kan anpassas enligt behoven i er organisation. Man kan använda standardinställningar eller så kan man göra begränsningar genom att färdigt välja konton, betalningssätt och kostnadsställen åt användaren.

Integrerad med bokföringen

Rese- och kostnadsräkningarna kan sakgranskas och godkännas både i mobilen och i webbläsaren. De godkända reseräkningarna flyttas till er bokföring dagligen, veckovis eller månatligen.

Kostnadseffektiv

Alla filer hanteras elektroniskt, så ni slipper alla pappersblanketter. Hantering av reseräkningar och arvoden blir inte enklare än så här!

Senaste artiklar