Godkännande

Godkännande av kostnader och reseräkningar i en handvändning

Vid utbetalning av kostnadsersättningar är pengar i rörelse, och hantering av pengar har alltid sina risker. Av denna orsak är det bra att spara godkännandeprocesser åt Bezala-användarna inom ditt företag, så att alla kostnadsersättningar godkänns innan betalning. Vi har gjort Bezalas godkännandeprocesser så säkra, pålitliga, anpassningsbara och enkla som möjligt.

Godkänna eller inte godkänna?

Du kan enkelt godkänna eller förkasta händelser i:

  • mobilapplikationen
  • webbläsarversionen

Du kan godkänna användarnas händelser en åt gången eller alla på en gång. De som granskar och godkänner händelserna får dagligen en påminnelse per e-post, i fall de har händelser som bör behandlas i Bezala.

Anpassningsbara gransknings- och godkännandeprocesser

Användarspecifika gransknings- och godkännandeprocesser kan skräddarsys enligt företagets behov. Processerna kan vara något av följande, eller en kombination av dem:

  • ingen godkännandeprocess
  • användarspecifik godkännandeprocess
  • kostnadsspecifik godkännandeprocess
Användarspecifik godkännandeprocess:

Användarspecifika godkännandeprocesser kan enligt behov skräddarsys med DÅ- eller OM-regler. När användaren sparar en kostnad i Bezala, installeras automatiskt en för användaren färdigt sparad godkännandeprocess.

Godkännandeprocess för ett specifikt kostnadsställe:

Om ert företag har kostnadsställen (till exempel kunder, projekt, avdelningar eller kontor), kan man till dessa kostnadsställen spara ägaren i ert bokföringssystem. Denna till bokföringen sparade ägare för kostnadsstället kan genom gränssnittet föras till Bezala, där personen fungerar som godkännare för kostnader som riktas till kostnadsstället i fråga.

Kostnadsspecifik godkännandeprocess:

Om ert företag har kostnadsställen (till exempel kunder, projekt, avdelningar eller kontor), kan man till dessa kostnadsställen spara ägaren i ert bokföringssystem. Denna till bokföringen sparade ägare för kostnadsstället kan genom gränssnittet föras till Bezala, där personen fungerar som godkännare för kostnader som riktas till kostnadsstället i fråga.

  • En användare på chefsnivå kan vid behov byta godkännandeprocess för kostnaden via kugghjulsikonen på kostnadsformuläret
  • Till utvalda användare sparas rollerna ”granskare” och ”godkännare”.

”Granskarna” syns för dem med rollen Anställd i en lista, varifrån de kan välja en ny granskare för kostnaden. ”Godkännarna” är alltid de sista som godkänner de kostnader som har ändrats manuellt genom kugghjulet.

Basmodell för godkännandeprocesserna:

Senaste artiklar