Vi värnar om säkerheten för dina uppgifter

- Nu och i framtiden.


Vi använder de bästa säkerhetsteknikerna i branschen och hanterar våra kunders data med omsorg. Vår programvara och våra processer har granskats externt och vi har tilldelats säkerhetscertifieringen ISO 27001:2022.

 • Authentication
  Inloggning

  Du kan aktivera SSO-inloggning för din organisation och använda den för att dra nytta av t.ex. 2FA-inloggning.

 • Quality Assurance
  Testning och kvalitetssäkring

  Våra erfarna utvecklings- och testteam ser till att varje funktion implementeras på ett säkert sätt.

 • Data Protection
  Skydd av data

  Vi lagrar våra kunders uppgifter på ett säkert sätt och behandlar förfrågningar om personuppgifter i enlighet med GDPR.

 • Backups
  Säkerhetskopior

  Vi säkerhetskopierar data som läggs till i Bezala varje timme. Återställningen av säkerhetskopior testas regelbundet.

Säkerhetscertifierad enligt ISO/IEC 27001:2022

Vi har tilldelats ett informationssäkerhetscertifikat, vilket innebär att säkerheten i vår programvara, våra processer och lokaler har granskats av en extern part (Huld Certification Oy).

Certifieringen, som baseras på ISO/IEC 27001-standarden, verifierar att vi har infört lämpliga informationssäkerhetsförfaranden för vår verksamhet, är fast beslutna att kontinuerligt underhålla informationssäkerheten och ser allvarligt på att skydda våra kunders information.

Läs mer om certifieringen (på engelska)

Huld certified iso

Bezala programvarans sekretesspolicy

När arbetsgivaren har gett användaren tillgång till Bezala och användaren har börjat använda tjänsten, agerar vi som tjänsteleverantör som personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som behandlas i Bezala och arbetsgivaren agerar som personuppgiftsansvarig.

I bilagan "Avtal om behandling av personuppgifter" till det kommersiella avtalet mellan arbetsgivaren och oss beskrivs villkoren för behandlingen av personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlas av tjänsten?

Typer av personuppgifter som behandlas

i) namn och kontaktuppgifter

ii) användarloggar, IP-adresser och cookies

iii) ditt personnummer, eller födelsedatum och kön om inget personnummer finns

iv) bankkontouppgifter

v) löneuppgifter (resefakturor)

vi) uppgifter om kreditkortstransaktioner

Behandlar ni personuppgifter utanför EU/EES?

Nej, det gör vi inte. Vi använder endast underleverantörer inom EU och EES för att tillhandahålla tjänsten.

Vilka underleverantörer använder ni och var finns deras servrar?
UnderleverantörServerns placeringPersonuppgifterRoll i tjänsten
Amazon Web Services EMEA SARLEUIBAN, personnummer, e-post, namn, adressBildlagring, säkerhetskopiering, OCR av bilder, Textract
DigitalOcean, LLCEUIBAN, personnummer, e-post, namn, adressServer
Intercom, Inc.EUNamn, e-postStödmeddelanden
Mailgun Technologies, Inc.EUNamn, e-postSkicka e-post till systemet
Microsoft (OPTIO)EUIBAN, personnummer, e-post, namn, adressPowerBI-rapportering vid behov
Hur kan jag ta bort mina uppgifter från tjänsten?

Vi kan radera dina uppgifter från Bezala och våra egna interna verktyg på din begäran om det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna för revisionsändamål. Du kan skicka din begäran via e-post till support@bezala.com.

Har ni certifikat från tredje part som intygar era säkerhetsrutiner (t.ex. ISO 27001)?

Ja, det har vi. Vi erhöll ISO/IEC 27001:2022-certifiering i januari 2024.

Ett erfaret team för kvalitetssäkring och testning garanterar att programvaran är säker.

Vi har kvalitetssäkring i varje steg av programutvecklingen. Totalt utför vi mer än 3000 tester för varje uppdatering vi gör.

De viktigaste delarna i vår kvalitetssäkringsprocess:

Automatiska testerPeer reviewManuella tester
De nya funktionerna testas med hjälp av testprogramvara.Funktionalitetskraven utvärderas av våra team för kundupplevelse, utveckling och testning.Testteamet tar fram en separat checklista över saker som ska testas för varje funktion.
Om det i något skede av testningsprocessen visar sig att det finns en lösning, kommer ersättningen också att testas i enlighet med testningssprocessen.Den nya koden granskas internt med utvecklingsteamet för att säkerställa att den har implementerats i enlighet med våra riktlinjer.Testaren använder en checklista för att gå igenom den nya funktionaliteten i Bezala-testversionen innan den sätts i produktion.
Uppdateringar som rör integrationer testas också i Sandbox för den berörda integrationen.Koden kommer också att utvärderas av ert erfarna testteam.Ny funktionalitet är också ofta kopplad till viss befintlig funktionalitet. Vi ser till att användbarheten hos den befintliga funktionaliteten inte påverkas av den nya funktionaliteten.

Användarvillkor

Användarvillkoren gäller för användning av Bezala-programvaran, som gör det möjligt för till exempel en arbetsgivare eller organisation att ge sin personal, medlemmar och revisorer ett enkelt sätt att behandla, godkänna och hantera kvitton, resefakturor och avgifter. Tjänsten kan nås via en webbläsare eller mobil enhet via Bezala-appen.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra sina allmänna villkor och sin prislista. Vi kommer dock att meddela våra kunder om eventuella ändringar på webbplatsen eller skriftligen minst 30 dagar före ändringen.

Se de allmänna villkoren här (på engelska).

Bezala illustration emptyspace

Bezala.com webbplatsens sekretesspolicy

Vi använder cookies för att skapa en bättre förståelse för det innehåll som intresserar besökare på vår webbplats och för att förbättra vårt innehåll för att bättre tjäna våra besökare. Vi vill vara transparenta med vilken information vi samlar in om besök och hur vi använder den information vi samlar in och har beskrivit detta i nedan.

Vilka personuppgifter får vi från besök på vår webbplats och i vilket syfte behandlar vi dem?

Du kan till exempel förse oss med personuppgifter när du fyller i en kontaktförfrågan, registrerar dig för ett evenemang eller chattar (namn, kontaktuppgifter, relevant information).

När du besöker vår webbplats får vi automatiskt logginformation som din IP-adress, tidsstämplar och teknisk information om den enhet du använder för att ansluta. Vi använder cookies, som är passiva textfiler som lagras i webbläsaren på en enhet, t.ex. en dator, mobiltelefon eller surfplatta, när du använder tjänsten. Cookies gör det möjligt för oss att spåra hur användare som besöker vår webbplats rör sig, till exempel mellan olika sidor.

Cookies hjälper oss att bättre förstå vilken typ av innehåll som användarna är intresserade av på vår webbplats och att utveckla dem för att bättre tjäna våra användare. När du laddar ner material från vår webbplats eller på annat sätt lämnar dina kontaktuppgifter, till exempel via ett kontaktformulär, kan vi kontakta dig om vårt företag och dess tjänster och produkter.

Du hittar en fullständig lista över de cookies som används på vår webbplats under cookieinställningar. Du kan när som helst blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på din enhet. Att blockera cookies kan påverka din upplevelse av tjänsten, till exempel genom att förhindra dig från att använda vissa funktioner i tjänsten. Du kan hantera cookies från cookiebannern när du först kommer till vår webbplats och senare från ikonen för cookieinställningar i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

På vilken rättslig grund behandlar vi de personuppgifter som vi får när du besöker vår webbplats?

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den registrerades samtycke eller fullgörandet av ett avtal eller en verksamhet som kräver ett avtal på begäran av den registrerade. Den kan också baseras på vårt berättigade intresse av att utveckla våra tjänster och vår marknadsföring. I sådana fall anser vi att behandlingen av de begränsade uppgifter som vi får från besök på webbplatsen inte är oförenlig med den registrerades rättigheter och inte utgör en betydande risk för den registrerade.

Delar vi din information med tredje parter?

I den mån informationssystemen förvaltas av en extern tjänsteleverantör kan denna begränsade personal också ha teknisk tillgång till de lagrade uppgifterna. Alla aktörer som är involverade i behandlingen av uppgifter är skyldiga att agera i enlighet med bestämmelserna i GDPR, inklusive datasäkerhet och sekretess.

I vissa fall (t.ex. i samband med evenemang) lämnar vi även ut uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. om ett evenemang anordnas tillsammans med ett annat eller flera företag. I detta fall kan vår partner kontakta dig om sitt företag och dess tjänster och produkter. Vi använder inte uppgifterna för några andra ändamål och våra partner är också bundna av skyldigheten att agera i enlighet med reglerna om dataskydd, inklusive datasäkerhet och sekretess.

Användaruppföljning

Vi delar information om användare med följande mottagare:

Pipedrive (Pipedrive Inc.) – Pipedrive Privacy Policy
Dealfront (Liidio Oy) – Dealfront Privacy Policy
Plausible (Plausible Ltd.) – Plausible Privacy Policy
LinkedIn (LinkedIn Corporation) – LinkedIn Privacy Policy
Hotjar (Hotjar Ltd.) – Hotjar Privacy Policy
Meta (Meta Platforms Inc.) – Meta Privacy Policy
Intercom (Intercom Inc.) – Intercom Privacy Policy
*Google Analytics & Ads (Google Ireland Ltd.) – Google Privacy Policy
*Google Cloud Platrofm (Google Ireland Ltd.) – Cloud Privacy Notice
**Youtube (Google Ireland Ltd.) – Youtube Privacy Policy

*På grund av GDPR-reglerna avslöjar Renance aldrig IP-adresser utanför EU, men anonymiserar användardata innan de skickas till Google Analytics. IP-adresser behandlas och lagras på servrar inom EU. Läs mer här: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side

**Det finns YouTube-videor inbäddade på vår webbplats som samlar in information om hur många gånger videorna visas, oavsett om användaren har accepterat cookies eller inte. Youtube samlar in information om vilka videor användaren har tittat på för att optimera användarinnehållet (YSC) och uppskattar användarens bandbredd (VISITOR_INFO1_LIVE). Om en användare inte klickar på de videor som placeras på våra webbplatser och inte har accepterat analytiska cookies, kommer Youtube inte att spåra användarens aktivitet på vår webbplats.

Var lagras uppgifterna och hur länge?

Uppgifterna kommer att lagras i lämpligt säkrade informationssystem inom EES eller i andra länder som har erkänts av Europeiska kommissionen, om att erbjuda en adekvat nivå av dataskydd.

Vi kommer att behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlas in. Vi kan lagra personuppgifter längre än så om det krävs enligt lag eller om längre lagring är nödvändig för att organisera vår verksamhet och den registrerades rättigheter inte anses åsidosätta denna rättighet. Längre lagring kan vara nödvändig, till exempel för att förbereda för lösning av rättsliga anspråk eller för att enskilda uppgifter inte kan raderas från systemen till rimlig kostnad, utom i samband med radering av större datauppsättningar. Som en allmän regel kommer uppgifter att raderas senast efter tio år.

Om cookies

Cookies är små filer som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Bezala.com använder cookies för att hjälpa oss att bättre förstå vilken typ av innehåll som användarna är intresserade av och för att förbättra hur vi betjänar våra användare. När du laddar ner material från vår webbplats eller på annat sätt förser oss med din kontaktinformation, till exempel genom ett kontaktformulär, kan vi kontakta dig om vårt företag och dess tjänster och produkter.

Cookies skadar inte användarnas datorer.

Cookies som används av Bezala.com

Obligatoriska cookies relaterade till upprätthållande av webbplatsen

Craft CMS
CookieHub
Intercom
LinkedIn

Dessa cookies används för att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på webbplatsen.
erfarenhet.
Cookies relaterade till upprätthållande av webbplatsen, för att förbättra din användarupplevelse
IntercomDessa cookies förbättrar användarupplevelsen av webbplatsen, vilket gör det möjligt för webbplatsbesökaren att bland annat kommunicera med administrationen.
Cookies relaterade till webbplatsanalys
Google Analytics
Google Cloud Platform
Pipedrive
Plausible
LinkedIn
Hotjar
Youtube
Dessa cookies gör det möjligt för Renance att förbättra innehållet på sina webbplatser.
Cookien används för att anonymt samla in spårningsinformation om besökare, t.ex. antal besök, vilken sökmotor som användes för att nå webbplatsen och sökord. Vi kan också samla in information om trafiken på webbplatsen, vilket hjälper oss att förbättra vår webbplats och göra den mer användarvänlig. Vi samlar också in information om vilka sidor våra potentiella och befintliga kunder har besökt och använder denna information internt.
Cookies relaterade till marknadsföring

Meta
LinkedIn
Google Ads
Intercom
Dealfront

Marknadsföringscookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla relevant innehåll, till anonyma användare som besökt vår webbplats, på olika sociala medieplattformar och onlinetjänster som t.ex. Facebook, LinkedIn och Googles annonsplattformar och t.ex nyhetsbrev.

De underleverantörer som är involverade i produktionen av Bezala-programvaran anges under rubriken "Vilka underleverantörer använder ni och var finns deras servrar?" under rubriken "Bezala programvarans sekretesspolicy".

Hantera och radera cookies</strong

Du kan ändra dina cookieinställningar i under "Cookie settings" på webbplatsen. Genom att ändra dessa inställningar kan du blockera eller ta bort cookies från bezala.com eller någon annan webbplats, och du kan ändra dina cookieinställningar när som helst.

Har du några frågor? Kontakta oss gärna.

Personuppgiftsansvarig är Renance - Automated Financial Services Oy, adress Keilaranta 5, 02150 Espoo, Finland.
Ansvarig för integritetspolicyn är Fredrik Teir.

Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:
support@bezala.com.