Inkomstregistret

Den 1.1.2019 togs inkomstregistret i bruk. Det är en nationell, elektronisk databas, dit alla uppgifter om (från och med den 1.1.2019) utbetalda dagtraktamenten, kilometerersättningar och arvoden skickas. Uppgifterna lämnas in till inkomstregistret inom fem dagar från att de betalats ut.

Från och med årsskiftet har vi erbjudit en tjänst som gör det möjligt att skicka ovannämnda uppgifter från Bezala rakt till inkomstegistret.

Vilka inkomstslag skall rapporteras?

För vinstdrivande företag är standarden att rapportera om kilometerersättningar med koden 311 och dagtraktamenten med koden 332. För icke-vinstdrivande företag är standarden att rapportera om kilometerersättningar med koden 357 och dagtraktamenten med koden 358. Att spara och ändra dessa inkomstslag för varje användare är dock på kundens ansvar.

Hur kan du meddela till Bezala att ditt företag är icke-vinstdrivande?

Om Moms-fältet är låst i er Bezala är ni redan markerade som en icke-vinstdrivande organisation. Vänligen kontakta Bezalas support, om det inte stämmer.

Undantag då?

I användarnas inställningar är det möjligt att välja vilka inkomstslag som behöver rapporteras för varje användare.

Hur vet Bezala vad som skall rapporteras?

På överföringsdagen (när materialet överförs från Bezala till bokföringen) rapporterar Bezala till inkomstregistret att betalningen kommer att gå till betalning under samma dag. Det är på kundens ansvar att göra en anmärkning i Bezala, i fall betalningen inte gått till betalning.

Hur hanteras undantag? 

Det kommer en tilläggsinställning till Bezalas kilometerersättnings- och dagtraktamentesformulär som gör det möjligt att märka reseräkningen som betald eller obetald.

Vems verifiering används?

I Bezala används Renance – Automated Financial Services Ab:s verifiering som standard. Man kan dock även använda ett annat företags verifiering (till exempel ert företags eller bokföringsbyråns). Vänligen meddela oss så fort som möjligt, om du vill använda din egen organisations eller bokföringsbyrås verifiering till att skicka uppgifter rakt från Bezala till inkomstegistret.

Kan jag följa med vad som blivit rapporterat till inkomstregistret via Bezala?

Ja, den person som har rätt att underteckna företagets dokument kan logga in på adressen tulorekisteri.fi och kontrollera de händelser som Bezala (Renance) skickat.

Senaste artiklar