Användarhantering

Att lägga till nya användare till Bezala är knappast någons favorituppgift och inget man vill sätta för mycket tid på. Därför har vi gjort det så enkelt och snabbt som möjligt att lägga till nya användare, så att du skall kunna koncentrera dig på uppgifter som är viktiga för dig.

Vilka användarroller finns det i Bezala?

Standardanvändarrollerna är:

 • Arbetare
 • Förman: kan ändra företagsinställningar
 • Bokförare: ser alla händelser som sparats i Bezala

Att lägga till användare

När du lägger till en användare skickar vi en Bezala-inbjudan till användarens e-post. När användaren sedan har loggat in till Bezala, kan användaren spara sitt IBAN-kontonummer, personsignum, namn, sin e-postadress samt välja betalningssätt, förvalt bokföringskonto och kostnadsställe. Du kan också spara dessa inställningar åt användaren redan innan vi skickar en Bezala-inbjudan!

Du kan även ändra följande inställningar när du lägger till en ny användare:

 • språk
 • kilometerersättningsräknare (vänligen kontakta Bezalas support för att ändra denna inställning)
 • dagtraktamentesräknare (vänligen kontakta Bezalas support för att ändra denna inställning)
 • Godkännandeprocess
 • Standardinställningar (betalningssätt, kostnadsslag, kostnadsställen)
 • Att lägga till användare med Excel-import

Om det är en stor mängd användarinformation som skall uppdateras (till exempel standardinställningar), finns ett verktyg för det! Du kan välja att ladda tabeller till datorn och då får du en lista på användare i Excel-format. Du kan redigera denna fil enligt anvisningarna i filen och sedan föra över den uppdaterade filen tillbaka till Bezala. Du kan också lägga till användare med hjälp av denna Excel-fil!

Synkronisering av användare 

För större företag kan det vara för stort arbete att manuellt lägga till och ta bort användare från Bezala. Det finns dock en lösning även för detta! Troligtvis har ert företag ett medarbetarregister i t.ex. ett HR-system? Detta register kan integreras med Bezala, och ni kan bara njuta av hur enkelt det är med automatisering!

Genom att integrera medarbetarregistret med Bezala har ni möjligheten att:

 • lägga till nya användare
 • redigera användarinformation
 • ta bort användare

Senaste artiklar