Automatisering av e-postkvitton

Elektroniska kvitton är dagens melodi – därför har hanteringen av dessa i Bezala gjorts så enkel som möjligt:

Vidarebefordra ditt kvitto till Bezala

Varje Bezala-användare har en särskild angiven e-postadress för elektroniska kvitton. Denna e-postadress hittas i Bezalas webbläsarversion, i användarens profil under rubriken ”Vidarebefordringsadress”.

När det elektroniska kvittot vidarebefordras till denna adress, kan Bezala:

  • Skapa ett förslag för kvittot
  • Spara rubriken på e-postmeddelandet som kvittoförslagets beskrivning
  • Spara bilagorna i e-postmeddelandet som bilagor till kvittoförslaget
  • Spara textfältet i e-postmeddelandet som bilaga till kvittoförslaget

Automatisk kontering av kvitton

När det vidarebefordrade kvittot anländer till Bezala, försöker vår tjänst automatiskt fylla i pris, valuta, Moms-% och datum för kvittoförslaget. Användaren har även möjlighet att skapa olika filtreringar och regler för kvitton som skickas till Bezala.

Dessa filtreringar och regler möjliggör att all nödvändig information automatiskt fylls i när ett elektroniskt kvitto skickas till tjänsten. Till exempel ”VR-kvitton” kan installeras så att de automatiskt skrivs till bokföringskontot ”resekostnader” och till ett angivet kostnadsställe.

Automatisk vidarebefordring av kvitton

I de flesta e-postprogram är det möjligt att spara automatiska regler för vidarebefordring. Du kan till exempel styra alla kvitton som kommer från Facebook rakt till Bezala. Nedan hittar du instruktioner för hur detta fungerar i två olika program:

Senaste artiklar