Vidarefakturering av kostnader

Många av våra kunder har behov av att vidarefakturera de kostnader som uppkommit av kundarbete. Till exempel vill de därför att det skall finnas en färdig kundförteckning i kostnadsformulären. När man sedan valt kund, sätts kostnaden till i deras kommande faktura.

Omfattande Bezala-rapporter för vidarefakturering

Om du vill övervaka transaktioner i Bezala kan vi även sätta till kostnadsställen, som du kan välja om skall skickas till bokföringen eller inte. Dessa kostnadsställen kan inkludera till exempel kundens namn och information om vidarefakturering av kostnaden.

Information från Bezala till Excel

Transaktioner och deras kostnadsställen kan exporteras från Bezala till Excel.

Överföring av fakturerbara händelser med hjälp av gränssnittet

Du kan föra över Bezala-händelser till valfritt faktureringssystem genom vårt gränssnitt.

Senaste artiklar