Integritetspolicy och andvändningsvillkor

Din integritet är viktig för oss. Vi vill även vara ärliga och berätta vilka uppgifter som samlas in då du besöker vår hemsida, använder våra tjänster eller när du är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi även hur de insamlade uppgifterna används.

Vilka personuppgifter får vi från besöken på vår webbplats och hur hanterar vi dem?


Du kan till exempel förse oss med personuppgifter när du fyller i en kontaktförfrågan, anmäler dig till ett evenemang eller kontaktar oss via vår chat (namn, kontaktinformation, information relevant för den fråga som behandlas) eller när du fyller i en jobbansökan. I samband med jobbansökan finns en separat integritetspolicy.

När du besöker vår webbplats får vi automatiskt information så som din IP-adress, tidsstämplar och teknisk information från enheten du använder. Vi använder cookies, som är passiva textfiler som lagras i din enhet, till exempel din dator, mobiltelefon eller surfplatta, när du använder tjänsten. Med hjälp av cookies kan vi följa upp till exempel hur de som besöker vår hemsida rör sig mellan olika sidor.

Vi använder cookies för att bättre förstå vilken typ av innehåll våra användare är intresserade av och för att utveckla innehållet för att kunna betjäna användarna bättre. När du laddar ner material från vår webbplats eller på annat sätt uppger din kontaktinformation, till exempel genom ett kontaktformulär, kan det hända att vi kontakta dig angående vårt företag och dess tjänster och produkter.

Du kan hitta en komplett lista över de cookies som används på vår webbplats i cookie-inställningarna. Du kan när som helst blockera användningen av cookies genom att ändra enhetens inställningar. Blockering av cookies kan påverka användarupplevelsen av tjänsten, till exempel förhindra användning av vissa funktioner i tjänsten. Du kan hantera cookies från cookie-bannern när du kommer till vår sida för första gången och senare från ikonen för cookieinställningar i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

På vilka rättsliga grunder hanterar vi personuppgifter vi får i samband med besök på våra webbsidor?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är den registrerade användarens samtycke eller utförandet av åtgärder enligt avtal eller åtgärder (som kräver avtal) på begäran av den registrerade användaren. Det kan också baseras på vårt legitima intresse för att utveckla vår service och marknadsföring. I sådana fall ser vi till att behandlingen av den begränsade informationen vi får från besöken på våra webbsidor inte strider mot den registrerade användarens rättigheter och inte utgör en väsentlig risk för den registrerade användaren.

Delar vi din information med en tredje part?

I den mån informationssystemen underhålls av en extern leverantör kan en begränsad andel av deras personal också ha teknisk tillgång till den lagrade informationen. Alla aktörer involverade i datahanteringen är skyldiga att agera i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, så som datasäkerhet och sekretess.

I vissa fall (som i samband med evenemang) delar vi också information med våra partners, om till exempel evenemanget är arrangerat tillsammans med ett eller flera företag. I detta fall kan vår samarbetspartner kontakta dig angående hans eller hennes verksamhet och dess tjänster och produkter. Informationen används inte för andra ändamål och våra partners är också skyldiga att agera i enlighet med dataskyddsförordningen, så som datasäkerhet och sekretess.

Användarspårning

Vi kommer att vidarebefordra användar information till efterföljande mottagare:

Pipedrive (Pipedrive Inc.) – Pipedrive Privacy Policy
Dealfront (Liidio Oy) – Dealfront Privacy Policy
Plausible (Plausible Ltd.) – Plausible Privacy Policy
LinkedIn (LinkedIn Corporation) – LinkedIn Privacy Policy
Hotjar (Hotjar Ltd.) – Hotjar Privacy Policy
Meta (Meta Platforms Inc.) – Meta Privacy Policy
Intercom (Intercom Inc.) – Intercom Privacy Policy
*Google Analytics & Ads (Google Ireland Ltd.) – Google Privacy Policy
*Google Cloud Platrofm (Google Ireland Ltd.) – Cloud Privacy Notice
**Youtube (Google Ireland Ltd.) – Youtube Privacy Policy

*På grund av GDPR-regler ger Renance aldrig IP-adresser utanför EU, utan anonymiserar användardata innan de skickas till Google Analytics-verktyg. IP-adresser behandlas och lagras endast på EU-servrar. Läs mer: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side
**Vi har bäddat in Youtube-videor på våra webbplatser, som samlar in användarinformation, oavsett om användaren har accepterat cookies eller inte. Youtube samlar bland annat information om vilka videor användaren har sett för att optimera användarinnehåll (YSC), och utvärderar användarens bandbredd (VISITOR_INFO1_LIVE). Om användaren inte klickar på videorna som placerats på våra webbplatser och inte har accepterat analyscookies, spårar YouTube inte användarens aktivitet på våra webbplatser.

Var lagras data och hur länge?

Uppgifterna kommer att lagras i korrekt skyddade informationssystem i EES eller i andra länder som Europeiska kommissionen anser tillhandahåller ett tillräckligt dataskydd.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål som informationen samlas in. Vi kan behålla personuppgifter under en längre tid om det krävs enligt lag eller längre lagring är nödvändigt för vår verksamhet och den registrerade användarens rättigheter inte anses ersätta denna rätt. Längre lagring kan bero på t.ex. försiktighetsåtgärder för att lösa rättsliga fordringar, eller för att enskilda uppgifter inte kan tas bort från systemen för en rimlig kostnad jämfört med kostnaden för radering av större uppsättningar av data. Som en allmän regel ska data raderas senast efter tio år.

Dina rättigheter som registrerad användare

Som registrerad användare har du rätt att begära tillgång till personuppgifter om dig, att begära rättelse av sådana uppgifter och, inom de gränser som fastställs i dataskyddsförordningen, att begära raderingen av uppgifterna eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Du har rätt att begära dataöverföring från ett system till ett annat. Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten (Dataskyddsansvarig på www.tietosuoja.fi) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med bestämmelserna om dataskydd.

Andvändningsvillkor

Se Bezalas användarvillkoren här.

Frågor? Kontakta oss.

Övervakare av uppgifter är Renance – Automated Financial Services Oy, adress Kägelstranden 5, 02150 Esbo, Finland. Fredrik Teir ansvarar för företagets integritetspolicy.

Om du har frågor gällande hantering av personuppgifter, kontakta oss på: support@bezala.com.


Om Cookies

Cookies är små filer, som lagras på din dator när du besöker vår hemsida. Vi använder cookies för att bättre förstå vilken typ av innehåll våra användare är intresserade av och för att utveckla innehållet för att kunna betjäna användarna bättre. När du laddar ner material från vår webbplats eller på annat sätt uppger din kontaktinformation, till exempel genom ett kontaktformulär, kan det hända att vi kontakta dig angående vårt företag och dess tjänster och produkter.

Cookies skadar inte användarnas datorer.

Cookies som används på bezala.com-sidan

Obligatoriska cookies
Craft CMS
CookieHub
Intercom
Linkedin
Dessa cookies är viktiga för webbsidans funktionalitet och användarupplevelse.
Craft CMS använder cookies för skapandet av sessioner. Med hjälp av de andra
kan besökaren fylla i formulär eller lämna kontaktförfrågningar.
Preferenser

Intercom

Ovan nämnda cookies förbättrar användarupplevelsen av webbplatsen.
Cookies för webbsidans analytik
Google Analytics
Google Cloud Platform
Pipedrive
Plausible
LinkedIn
Hotjar
Youtube
Dessa cookies gör att Renance kan utveckla innehållet på sina webbsidor.
Med hjälp av dessa cookies samlas anonyma uppgifter om besökarna in, t.ex.
antalet besök på sidan samt vilken sökmotor och vilka sökord som ledde
till sidan. Vi kan också samla in information om hur besökarna rört sig på sidan,
vilket hjälper oss att utveckla webbsidorna så de blir ännu mer användarvänliga.
Marknadsföringscookies
Meta
LinkedIn
Google Ads
Intercom
Dealfront
Med hjälp av marknadsföringscookies kan vi erbjuda relevant innehåll på
olika sociala mediekanaler och nätsidor, så som Facebook, LinkedIn och
Googles reklamplattformar, åt anonyma användare som besökt vår hemsida.

Partnerna som är involverade i att producera Bezalas resefakturaapplikation och tjänst listas i databearbetningsavtalets dokument som bifogas Bezalas användarvillkor.

Hantering och blockering av cookies

Du kan ändra inställningar relaterade till cookies från webbplatsens cookie-inställningar. Genom att ändra dessa inställningar kan cookies från bezala.com eller annan webbplats blockeras eller raderas, och cookieinställningarna kan ändras när som helst.

Senaste artiklar