Påminnelser om kvitton som saknas

1. Kreditkortsfakturan förs till Bezala

Fakturor förs månatligen automatiskt till Bezala. Fakturornas rader syns specificerade i appen.

2. Bezala kontrollerar från vilka av händelserna på kreditkortsfakturan det fattas ett kvitto

De kvitton som förts till Bezala jämförs med händelserna på kreditfakturan med hjälp av följande information:

  • datum
  • valuta
  • summa

3. En påminnelse om kvitton som fattas skickas till användaren

Användaren får ett e-postmeddelande om kreditkortshändelser som saknar kvitto. Med hjälp av påminnelsemeddelandena minskar antalet borttappade kvitton, vilket betyder att företaget har mera mervärdesskatt att dra av.

Med dessa tips lyckas identifieringen av kvittona ännu bättre:

  • försäkra dig om att den som matar in kvittot också är användare av kreditkortet i fråga
  • försäkra dig om att kreditbetalning är angett som betalningssätt på kvittot
  • fyll i det datum som finns på kvittot i kvittoformuläret
  • om kvittot är i en utländsk valuta, välj rätt valuta och fyll i beloppet i den utländska valutan
  • om du har gjort ett kreditkortsinköp men fått flera kvitton, fyll i dessa kvitton i ett och samma kvittoformulär (fota alla kvitton som bilagor & fyll i de olika kvittonas summa på olika rader)
  • om det i påminnelsemeddelandena finns med en eller flera ”Kontantuttagsavgift”, fyll då i ett kvittoformulär per kontantuttag

Senaste artiklar